Goed communiceren met cliënten in social work en ggz

Middagsymposium


22 juni 2023


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13:00

Inloop met koffie of thee

13:30 Wilna van den Heuvel Alfred VolkersSonja Ehlers

Welkom

Sonja Ehlers, Alfred Volkers en Wilna van den Heuvel

Sprekers stellen zich voor: Wie zijn we en wat is onze ‘relatie’ met het H-model en de speelvelden. We kijken vanuit welke achtergrond de deelnemers aanwezig zijn.

13:45 Sonja Ehlers

Motivatie voor en een kort overzicht van de methodiek

Sonja Ehlers is oud docente HBO voor de opleidingen TOP PPG, Basis PPG en heeft in veel organisaties cursussen verzorgd als trainer voor de PPG. Daarnaast oud docente social work. Zij is mede-auteur van het boek “Gespreksvaardig in social work en ggz” (en van de boeken “Flexibel werken in gezinnen” en “Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren”).

We gaan ons samen buigen over de vraag van nut en noodzaak van het gebruiken van een methodiek in je werk. Na een korte warming-up, waarin je je eigen basisfiguur tekent, bekijken we hoe de Methodiek van het H-model en speelvelden jou als werker kan ondersteunen en ga je de methodiek in een korte opdracht zelf uitproberen.
14:30

Pauze

15:00 Wilna van den Heuvel

De cliënt uitnodigen om een speelveld in te gaan

Wilna van den Heuvel is is docente HBO Social Work, vaktherapie en post HBO Spelagogiek. Supervisor op deze opleidingen en bij de TOP PPG, Sociale Academie Utrecht en in haar eigen praktijk. Tevens is zij beeldend kunstenaar. In haar werk komen al deze disciplines bij elkaar. Zij is illustrator van het boek "Gespreksvaardig in social work en ggz".

Wilna laat zien hoe je op verschillende, creatieve manieren een speelveld kunt neerzetten en uitdiepen. We nemen een voorbeeld van een situatie van een client en zetten samen de ‘huidige situatie’ neer, door te visualiseren ontstaat er meer inzicht. Daarna gaan we in groepjes uiteen om te oefenen met een ‘huidige situatie’ aan de hand van een casus uit je praktijk. Er zijn verschillende materialen beschikbaar waarvan je gebruik kunt maken. Daarna zullen we plenair oogsten wat we ontdekt hebben.
15:45 Alfred Volkers

De cliënt uitlokken om in 'beweging te komen'

Alfred Volkers is trainer, coach, supervisor en werkt vanuit zijn eigen praktijk zowel met gezinnen als met individuele hulpvragen. Naast psychosociale hulpverlening biedt Alfred Re-Attach therapie. Naast trainingen op gebied van Geweldloos verzet/nieuwe autoriteit, oplossingsgericht werken en systeemgericht werken geeft Alfred trainingen op het gebied van Praktisch Pedagogische gezinsbegeleiding Alfred is co-auteur van het boek “Gespreksvaardig in social work en ggz” en van het boek “Flexibel werken in gezinnen”.

  • Verdiepend werken met het H-model en de speelvelden. Wat kan je doen? Preciseren. Aandacht verschuiven naar de hoogste uitkomst. Aandacht verschuiven naar de hulpbronnen. Aandacht verschuiven naar het haalbaar doel. Hindernissen wegnemen.
  • Plenaire presentatie
  • Onderzoek in twee-/ drietallen. Welke vragen zouden ‘beweging kunnen brengen’ in het speelveld wat je in de vorige oefening hebt uitgewerkt
  • Plenair bespreken van inzichten en vraagtekens
16:15

Vragen

16:30

Borrel en nazit